The Power in your hands

Проверка на сертификат

Тази страница предоставя възможност на техниците в оторизираните сервизни центрове на SPARKY да проверят валидността на предоставения на място Сертификат. При приет от тях невалиден Сертификат, СПАРКИ ЕЛТОС АД си запазва правото да не одобри конкретния ремонт, извършен от тях в срока на Удължената гаранция.

Проверка могат да правят и самите потребители, след като въведат уникалния код на Сертификата и номера на гаранционната карта на конкретния SPARKY електроинструмент.