The Power in your hands

За нас

SPARKY ELTOS Цех 100 - инструментален Административна сграда  цех 10, 20, 100 Цех 10 - пластмаси Цех 20 - уч-к обработка корп. Детайли Дирекция Развитие, Дирекция Производство, Отдел КП, Отдел МТС Цех 30 Цех 80 - частък монтаж Цех 30 - участък опаковка Администрация Ел. Лаборатория Изложбена зала Цех 20 - участък леярен Цех 40 Участък Пресов Склад

Завод СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч, България

 

Професионализъм и отлични постижения

С нашият над 50-годишен опит и производствени мощности на площ 40 акра, заедно с висококвалифицираните служители, SPARKY продължава да създава висококачествени електроинструменти със собствен дизайн, което утвърди компанията като един от лидерите на пазара на електроинструменти в световен мащаб.
SPARKY GROUP е с ясна стратегия за растеж и фокусира своя работен и идеен потенциал в постигане на отлично качество, атрактивни продукти и услуги. Този утвърден план доведе до устойчив растеж на гамата от над 200 електроинструменти и аксесоари, които формират линията продукти SPARKY Professional. Понастоящем в SPARKY GROUP работят над 2000 души.

Нашите продукти - прецизност и качество

Мащабният европейски завод на SPARKY притежава модерни автоматизирани монтажни линии, които гарантират гъвкавост в производството и 100% контрол върху качеството. На място се произвеждат и всички основни компоненти като електромотори, предавки, черупки и редуктори.
Тази уникална затворена система на продукцията, от изходните суровини до крайния продукт обезпечава качеството от самото начало на целия производствен цикъл.
С постоянните инвестиции и развойна дейност се модернизират производствените мощности и процеси, което позволи на SPARKY да се концентрира върху качеството на всички произведени детайли и крайни продукти.
Този принцип на завършен производствен цикъл гарантира, че само най-качествените продукти ще достигнат до нашите клиенти.

Нашите електроинструменти - надеждност и производителност

Текущата продуктова гама на SPARKY надхвърля 200 електроинструменти и аксесоари, които са проектирани да посрещнат и най-тежките и агресивните работни условия в строителството и инженерните дейности.
Съпътстващите дейности по тестване и подобрения в ергономията и дизайна (подпомогнати от собствената база за бързо прототипиране) и затворения цикъл на производство, гарантират че продуктите на SPARKY ще продължат да покриват и най-високите стандарти, което ги прави предпочитан избор търговците.