The Power in your hands

Юридически условия

Авторско право

Вие можете да копирате част от сайта в един екземпляр за лична употреба, ако към съответното копие добавите забележка за собствеността на авторското право, без да използвате, възпроизвеждате, модифицирате, поправяте и разпространявате по никакъв начин тези материали за търговски цели. Данните, публикувани на уеб сайта трябва да се използват само за законни цели. Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без изричното писмено съгласие на SPARKY GmbH. Авторските и сродните права върху информацията и материалите в сайта са собственост на SPARKY GmbH.

Правна отговорност

Цялата информация на уеб сайта е предоставена на основа “такава, каквато е”. SPARKY GmbH не предоставя никакви явни или неявни репрезентации и гаранции, включително, но не ограничено до продаваемост, приложимост за определена цел и ненарушаване на права.
Данните, публикувани на сайта, могат да съдържат технически неточности или печатни грешки. SPARKY GmbH си запазва правото за обновяване и промени на данните без предизвестие. Освен това SPARKY GmbH може да прави подобрения или изменения в продуктите и услугите описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
С кликване върху линкове на отделни страници на уеб сайта, Вие излизате от страницата на SPARKY GmbH (sparky.eu). SPARKY GmbH няма контрол върху съдържанието на тези външни страници и не поема отговорност за измененията им. Връзка към друг уеб сайт не означава, че SPARKY GmbH подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата му.

Изключване от правна отговорност

Данните, публикувани на сайта на SPARKY GmbH, могат да съдържат технически неточности или печатни грешки. SPARKY GmbH не поема гаранция за пълнотата или точността на публикуваната информация, както и за достоверността на публикуваните на или с помощта на сайта съвети, мнения, изявления или друга информация. Като потребител Вие приемате, че ще използвате тези мнения, съвети, изявления, забележки или данни на своя отговорност. SPARKY GmbH запазва правото за корекции по собствено усмотрение на грешки и неточности, в която и да е част от сайта. SPARKY GmbH може да променя по всякакъв друг начин без предупреждение материалите и услугите посочени на сайта.