The Power in your hands

Контакти

Фабрика - Ловеч, България

СПАРКИ ЕЛТОС АД
ул. Кубрат 9
5500 Ловеч
тел.: + 359 (68) 600550
факс: + 359 (68) 600580
e-mail: sparky_eltos@sparkygroup.com

Централен офис - Берлин, Германия

SPARKY Power Tools GmbH
10117 Berlin, Germany
20 Leipziger Strasse
tel.: + 49 (30) 203916-0
fax: + 49 (30) 203916-66
e-mail: powertools@sparkygroup.com

   
 

Търговски офис - София, България

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Клон София
ул. Първа българска армия 18
1220 София
тел.: + 359 (2) 9320 500
факс: + 359 (2) 9320 510
e-mail: sparky_s_bg@sparkygroup.com


Можете да се свържете с нас и чрез следната форма за контакт: