The Power in your hands

Сертификати

ISO 9001-2015

ISO 9001

 гарантира качеството на производствения процес и това на самата продукция

  ISO 14001-2005 

ISO 14001

гарантира установени и използвани системи за опазване на околната среда при производството на електроинструменти и аксесоари.


BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007

разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която демонстрира ангажираността ни за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.